صفحه اصلی > موضوعات مقالات سفارشی
.: موضوعات مقالات سفارشی

«همایش پیشگیری از خشونت؛ چالش ها و راهکارها» در راستای دستیابی به اهداف مورد نظر در خصوص پیشگیری و کاهش خشونت در سطح جامعه اقدام به ارائه چند موضوع مقاله سفارشی نموده است.
این موضوعات بدین شرح می باشند:
 
  • انتقام خصوصی در منطقه جنوب استان کرمان
  • حاشیه نشینی و خشونت
  • کودکان در شرایط دشوار و خشونت
  • خشم آنی و مدیریت آن
  • خشونت کلامی و لفظی
  • آدم ربایی اتباع بیگانه
  • خشونت در مدارس
  • اقتصاد مقاومتی و تاثیر آن در پیشگیری از خشونت با تمرکز بر منطقه قلعه گنج